Tikrieji didvyriai: Danutė Stanilienė - pirmasis pilnas Šlovės ordino kavalierius Tarybų sąjungoje

Autorius: LDiena.lt Šaltinis: http://ldiena.lt... 2020-02-21 12:52:00, skaitė 562, komentavo 31

Tikrieji didvyriai: Danutė Stanilienė - pirmasis pilnas Šlovės ordino kavalierius Tarybų sąjungoje

Lietuvė Danutė Stanilienė tapo pirmuoju Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos pilnu Šlovės ordino kavalieriumi - tai yra buvo apdovanota visais trimis Šlovės ordinais: 3-iojo, 2-ojo ir 1-ojo laipsnio.

Šlovės ordinas - karinis TSRS apdovanojimas įsteigtas 1943 metų lapkričio 8 dieną. Jis buvo skiriamas Raudonosios Armijos eilinių bei jaunesniųjų karininkų sąstatui ir tik už asmeninius nuopelnus. Karių tarpe Šlovės ordinas vertinamas kaip garbingiausias karinis apdovanojimas.


1-ojo, 2-ojo ir 3-iojo laipsnių Šlovės ordinai

3-iojo laisnio Šlovės ordiną Danutė Stanilienė gavo 1944 metais, kai žuvus kulkosvaidininkų grandžiai, pati stojo prie kulkosvaidžio ir ugnimi palaikė puolančius pėstininkus.

2-ojo laisnio Šlovės ordiną gavo už tai, kad per 10 dienų trukusį mūšį sunaikino 40 vokiečių smogikų.

1-ojo laipsnio Šlovės ordinas jai skirtas 1945-aisiais už likviduotą snaiperį, sunaikintus tris kulkosvaidininkus ir vieną paimtą į nelaisvę vokiečių kareivį.

Iš viso moterų, apdovanotų visų trijų laipsnių Šlovės ordinais, per TSRS istoriją buvo tik keturios.

Danutė Stanilienė mirė 1994-aisiais. Karinis laipsnis - viršila.