Ramūnas Alaunis: Lietuva yra okupuota ne Konservatorių, ne Socialdemokratų, bet Liberalų

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/ramu... 2020-08-01 13:18:00, skaitė 1316, komentavo 2

Ramūnas Alaunis: Lietuva yra okupuota ne Konservatorių, ne Socialdemokratų, bet Liberalų

Todėl, kad visos Lietuvos valdančiosios partijos yra liberalios. Visos valdančiosios partijos maitina žmones laisvės ir demokratijos iliuzija ir partijų pasirinkimo laisve. Iš šalies žiūrint visos partijos turi savo atskiras programas, atrodo skirtingos, tačiau iš esmės jos nieko tarpusavyje nesiskiria – visos valdančiosios partijos vykdo vieną ir tą pačią Vakarų primestą neo-liberalaus kapitalizmo ekonominę politiką.

Visos valdančiosios partijos ir netgi naujoji taip vadinama „nesisteminė opozicija“ palaiko daugiapartinės sistemos iliuziją. Nors Lietuvoje įregistruota daug partijų, tačiau visų išrinktų į Seimą partijų tikslai lieka tie patys, kaip ir visų kitų partijų – valdžia ir pinigai. Todėl išrinktos į Seimą skirtingos politinės partijos sudarydamos koalicijas tampa tartum viena partija.

1990 kovo 11-ąją atkūrus Lietuvos „nepriklausomybę“ Lietuvoje buvo įvesta daugiapartinė sistema. Tradiciškai laikoma, kad konservatoriai yra konservatyvių pažiūrų, o socialdemokratai liberalių pažiūrų.

Gal pradžioje kažkurį laiką taip ir buvo. Tačiau Konservatoriai su Socialdemokratais iki šiol pjaunasi tarpusavyje, bet tarp šių partijų, bei jų surogatinių partijų – Darbo Partijos, Tvarkos ir Teisingumo partijos, Liberalų Sąjūdžio, Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos, Lenkų rinkimų akcijos, Lietuvos Rusų aljanso ir kt., jokio fundamentalaus filosofinio ar ideologinio skirtumo nėra.

Visos šios partijos yra liberalių pažiūrų. (Ankstyvasis liberalizmas buvo kapitalizmą įteisinanti teoriją. Dabartinis liberalizmas įgavo grynai fašizmo formą).Konservatorius, bei Socialdemokratus ir jų surogatines partijas – Darbo Partiją, Tvarkos ir Teisingumo partiją Liberalų Sąjūdį, Lenkų rinkimų akciją, Lietuvos Rusų aljansą ir kt., vienija sutartinai priimta nuostata – neo-liberaliojo kapitalizmo ekonominė politika ir pro-Vakarietiška ES/NATO politika. Konservatoriai ir socialdemokratai, bei jų surogatai aklai priima apgaulingą „laisvosios rinkos“ ir besąlygišką privatinės nuosavybės doktrina. Todėl visų šių ir naujai vis dar besikuriančių partijų pažadai apie geresnį gyvenimą yra iliuzija.

Nors Lietuvoje formaliai yra „demokratija“, tačiau valdančiosios politinės partijos neatstovauja žmonėms, o stambiojo verslo, valdininkų ir politinių grupuočių interesams. Socialdemokratai ir jų surogatai tapo netgi labiau gudresni ir paklusnesni kapitalizmo ir globalistinių finansinių institucijų tarnai, nei Konservatoriai.

Socialdemokratai kartu su Darbo Partija, Tvarkos ir Teisingumo partija rėmė euro įvedimą Lietuvoje, žemės pardavimą užsieniečiams, palaiko NATO išlaidų gynybai nuo savo pačių sukurtų priešų ir ES bendrų išlaidų didinimą, palaiko ES primestą kvotą Lietuvai priimti JAV/NATO sukeltų karų „pabėgėlius“, pritaria naujiems Tarptautinio Valiutos Fondo reikalaujamus įvesti visuotinus mokesčius nekilnojamam turtui ir automobiliams.

Konservatorių ir Socialdemokratų partijų ir jų surogatinių partijų Liberalų – demokratų funkcija yra vykdyti vieną ir tą patį tikslą – išnaudoti žmogų, atstovauti stambiojo kapitalo ir valdininkų interesams, atstovauti specialių verslo grupių ar Vakarų užsienio valstybių interesams, visų, kurie daugiausia pelnosi iš žmonių išnaudojimo ir karo.

Akivaizdu, kad didžioji dauguma Lietuvių dalyvaudami falsifikuotos demokratijos rinkimuose sąmoningai pasirenka save kvailinti. Per melo ir propagandos žiniasklaidą žmonės yra įtikinti tikėti tuo, kas nėra tiesa.

Todėl, pirmiausia keliant klausimą „už ką balsuoti“ žmonės turėtų suprasti, kad jie gyveną falsifikuotos demokratijos sąlygomis. Tie kurie nesupranta, arba nenori suprasti, vis dar teigia, kad Lietuvos daugiapartinė laisvų rinkimų sistema yra įteisinta 1992 metais referendumo būdu priimtoje Lietuvos respublikos Konstitucijoje.

Falsifikuota demokratija rodo mūsų iškreiptą tikrovės suvokimą. Taigi, šiais metais pagrindinis klausimas „už ką balsuoti?“ turėtų būti toks: „ar jūs vis dar klaidingai tikite, kad rinkimai yra demokratiniai? Ar jūs vis dar tikite kad pasirinkimas yra?“

http://alkas.lt/2016/10/08/r-alaunis-seimo-rinkimai-falsifikuotos-demokratijos-salygomis-kodel-neisrenkama-gera-valdzia/

Darbo partijos vedlys ir tuometinis Liberalų Sąjūdžio pirmininkas A. Guoga. „Socialdemokratais iki šiol pjaunasi tarpusavyje, bet tarp šių partijų, bei jų surogatinių partijų – Darbo Partijos, Tvarkos ir Teisingumo partijos, Liberalų Sąjūdžio, Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos, Lenkų rinkimų akcijos, Lietuvos Rusų aljanso ir kt., jokio fundamentalaus filosofinio ar ideologinio skirtumo nėra. Visos šios partijos yra liberalių pažiūrų.“

liberastai.jpg

Ramūnas Alaunis