Tautininkai ragina ginti Ukrainą

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/02/24/ta... 2022-02-24 23:40:00, skaitė 347, komentavo 6

Tautininkai ragina ginti Ukrainą

Vasario 24-osios rytą Rusijai pradėjus karo veiksmus prieš Ukrainą Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjunga išplatino pareiškimą „Dėl Vakarų lyderių nuolaidžiavimų agresoriui“, kuriame raginam imtis pačių griežčiausių priemonių prieš agresorių.

Skelbiame pareiškimą:

Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos pareiškimas

Dėl Vakarų lyderių nuolaidžiavimų agresoriui

Vilnius, 2022-02-24

Kremliaus režimas plečia agresiją prieš Ukrainą – suverenią šalį, JTO narę. Šiandien ryte Rusija pradėjo karinį puolimą visu frontu, raketų atakas prieš Kijevą. Jau prieš tai Rusijos režimo grasinimai ir šantažas, sutelkus jos didžiules karines pajėgas prie Ukrainos sienų, kariniams laivams blokuojant Ukrainos uostus, įvedus agresoriaus karines pajėgas į teritorijas, anksčiau jėga atplėštas nuo Ukrainos, šiose teritorijose Rusijos režimo įkurtos okupacinės administracijos pripažinimas atskiromis nuo Ukrainos valstybėmis, gyvenviečių apšaudymai, kibernetinės atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą – visi šie veiksmai ne tik šiurkščiai laužė tarptautinę teisę, JTO chartiją ir kitus Rusijos įsipareigojimus, bet ir jau tada atitiko JTO priimtą agresijos apibrėžimą. Rusijos karas prieš Ukrainą – tai tarptautinis nusikaltimas, kurį JTO ir kitos tarptautinės institucijos privalo nedelsiant sustabdyti, griežtai užkardyti agresijos veiksmus, pritaikyti nepakeliamas sankcijas agresoriui.

Tačiau Vakarų šalys ir kitos JTO narės, o taip pat kitos tarptautinės organizacijos iki šiol vengė įvardinti Kremliaus veiksmus nusikalstamais ir imtis adekvačių priemonių prieš agresorių. Vakarų šalys apsiribojo neveiksmingomis, demonstratyviomis sankcijomis ir taip tik skatino Kremlių plėsti agresiją, kompromitavo JTO, ES, NATO, o Ukrainą atidavė agresoriaus savivalei. Tokia padėtis iš esmės pakerta pasitikėjimą tarptautine tvarka ir saugumu. Vakarų šalių vadovai vien tik simboliškai palaikė Ukrainą, tačiau savo pareiškimais realiai padėjo Kremliui kelti paniką šioje šalyje, destabilizuoti jos politinę ir ekonominę sistemą. Nors žodžiais buvo sakoma, kad Rusijai plečiant agresiją ji esą susilauks „katastrofiškų“ sankcijų, realius nuostolius patyrė tik agresoriaus auka – Vakarų diplomatai buvo iškeliami iš Ukrainos sostinės, stabdomi tarptautiniai skrydžiai, trikdomi Ukrainos tarptautiniai ekonominiai sandoriai, užsienio investicijos ir finansai, žlugdomos normalaus verslo perspektyvos, pakertamos valstybės ir jos piliečių pajamos.

Tautos ir teisingumo sąjunga smerkia Kremliaus režimo agresiją prieš Ukrainą, nepaskelbtą nusikalstamą karą, solidarizuojasi su broliais ukrainiečiais, remia Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Esame pasipiktinę tarptautinių organizacijų, Vakarų šalių, vadinančių save demokratijomis neryžtingumu ir atsainumu, užkardant Kremliaus režimo tarptautinius nusikaltimus ir ginant Ukrainą nuo agresijos. Vadinami demokratinio  pasaulio lyderiai slapčia nuo savo piliečių mėgino sudarinėti sandorius su agresoriumi, ir netgi padėjo jam spausti Ukrainą dėl nuolaidų, vietoj to, kad būtų ėmęsi priemonių prieš karą. Istorija moko, kad tokie sandoriai nesulaiko agresijos, negali užtikrinti taikos. Nuolaidžiavimai agresoriui ir jo aukos išdavystė veda prie pasaulinės tragedijos.

Nors JAV ir kitos Vakarų šalys turėjo svertų užkirsti kelią agresijai, tačiau jų nepanaudojo (sankcijos Rusijos tarptautiniams atsiskaitymams ir sandoriams, Rusijos rezervų užšaldymas, neeilinės JTO asamblėjos sušaukimas, pasmerkiant Rusijos agresiją, NATO karinė mobilizacija ir realus pajėgų stiprinimas Rytų bei Vidurio Europoje, diplomatų atšaukimas iš Maskvos, ir kt.). 

Kviečiame Lietuvos ir visų draugiškų šalių politikus bei piliečius, visus laisvę ir taiką mylinčius, suverenių valstybių teises ir tautų orumą gerbiančius žmones ginti Ukrainą, skatinti savo šalis teikti jai svarią ekonominę ir karinę pagalbą, realiais veiksmais, o ne tuščiais pareiškimais užkardyti agresiją ir atgrasinti režimą nuo karo kaimyninėje šalyje, nuo karo Europoje.

Vakarų šalių, ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų vadovus kviečiame suvokti jiems tekusią didžiulę istorinę atsakomybę. Ateities kartos jums neatleis už jūsų veidmainystę ir silpnadvasiškumą.

Kreipiamės ir Europos šalių, NATO šalių ir kitų JTO narių vadovus, o taip pat į piliečius, į politines bei visuomenines organizacijas, kviesdami vienytis ir bendradarbiauti, siekiant šių tikslų:

 1. Pripažinti Rusiją agresoriumi ir okupantu, vykdančiu nusikaltimą prieš tarptautinę taiką.
 2. Griežtas ir veiksmingas sankcijas agresoriui pritaikyti iš karto, nelaukiant, kol jis malonės ją pristabdyti, arba ką nors tiktai žadės.
 3. Sustabdyti Rusijos narystę Jungtinių Tautų Organizacijoje, kurios Chartiją ji šiurkščiai pažeidė, o taip pat visose kitose tarptautinėse organizacijose.
 4. Atšaukti Rusijos režimo nusikaltimą smerkiančių pasaulio šalių diplomatus iš Rusijos.
 5. Suteikti veiksmingą NATO karinę pagalbą Ukrainos gynybai, mobilizuoti NATO šalių karinius resursus karo Europoje sustabdymui ir užkardymui.
 6. Nedelsiant pakviesti Ukrainą į NATO ir ES.
 7. Besąlygiškai išvesti Rusijos karines pajėgas iš Donecko ir Luhansko sričių, o taip pat iš Krymo, pilnai atkuriant Ukrainos teritorinį vientisumą ir jos Konstitucijos veikimą šiandien Rusijos okupuotose teritorijose. Išvesti Rusijos kariuomenę iš Baltarusijos, nedelsiant atitraukti karines pajėgas nuo Ukrainos sienų ir demilitarizuoti Karaliaučiaus sritį.
 8. Iki to laiko, kol 7 reikalavimas bus įvykdytas, pritaikyti Rusijai pilną ekonominį ir finansinį embargą, pilnai sustabdyti Rusijos tranzitą į Karaliaučiaus sritį, pritaikyti sankcijas Rusijos prezidentui ir visiems kitiems aukščiausiems Rusijos režimo pareigūnams, kartu tęsiant ir visas kitas iki šiol jau priimtas sankcijas.
 9. Nustatyti Rusijai prievolę atlyginti jos padarytą žalą Ukrainai. Pradėti tarptautines baudžiamąsias bylas Rusijos režimo nusikaltimams.

Ukrainos vėliava | VDU nuotr.

Ukrainos vėliava | VDU nuotr.

Заява Союзу нації і справедливості (центристів, націоналістів)

Про поступки західних лідерів агресору

Вільнюс, 2022-02-24

Кремлівський режим розширює свою агресію проти України, яка є суверенним членом ООН. Сьогодні вранці Росія розпочала військовий наступ по всьому фронту, провели ракетні атаки Києва. Попередні погрози та шантаж російського режиму шляхом зосередження численних військових сил на кордонах України, блокування українських портів військовими кораблями, введення сил агресора на території, раніше силою відірвані від України, визнання їх російським режимом відокремленими від України, обстріли населених пунктів, кібератаки на інфраструктуру України – усі вони не лише порушували міжнародне право, Статут хартії ООН та інші зобов’язання Росії, вже й тоді відповідали прийнятому хартією ООН визначенню агресії  . Війна Росії проти України є міжнародним злочином, який ООН та інші міжнародні інституції мають негайно припинити, суворо попередити агресивні акти та запровадити нестерпні санкції проти агресора.

Проте західні країни та інші члени ООН, а також інші міжнародні організації досі уникали назвати дії Кремля кримінальними та вжиття адекватних дій проти агресора. Країни Заходу обмежилися неефективними, демонстративними санкціями і лише заохочували Кремль до розширення агресії, компрометували ООН, ЄС і НАТО, віддали Україну на свавілля агресора. Така ситуація фундаментально підриває довіру до міжнародного порядку та безпеки. Західні лідери лише символічно підтримали Україну, але своїми заявами у своїй дійсності допомогли Кремлю створювати паніку в країні, дестабілізувати її політичну та економічну систему. Хоча словами говорилось, що у разі поширення агресії Росія зазнає «катастрофічних» санкцій, реальних втрат зазнала лише жертва агресора – Західні дипломати були переселені з  української столиці, призупинялись міжнародні рейси, порушувались міжнародні економічні угоди України, іноземні інвестиції та фінанси, знищувались нормальні перспективи бізнесу, підривались доходи держави та її громадян.

Союз Нації і справедливості засуджує агресію Кремля проти України, його неоголошену злочинну війну, солідаризується з українськими братами, підтримує свободу, незалежності та територіальну цілісність України. Ми обурені нерішучістю  міжнародних організацій, західних країн, які називають себе демократичними, у запобіганні міжнародним злочинам Кремля та захисту України від агресії. Так звані лідери демократичного світу таємно від своїх громадян намагалися домовитися з агресором і навіть допомагали йому тиснути на Україну поступитися, замість запобігти війні. Історія вчить, що такі домовленості не зупиняють агресію, не можуть гарантувати мир. Поступки агресору і зрада його жертви призводять до всесвітньої трагедії.

Хоча США та інші західні країни мали важелі впливу для запобігання агресії, вони не використали їх (санкції щодо міжнародних розрахунків і транзакцій Росії, заморожування російських резервів, скликання позачергової асамблеї ООН з засудженням агресії Росії, військова мобілізація НАТО та реальне посилення у Східній Європі, відкликання дипломатів з Москви тощо.).

Ми закликаємо політиків і громадян Литви та всіх дружніх країн, усіх людей, які люблять свободу і мир, поважають права суверенних держав і гідність націй захищати Україну, заохочувати свої країни надавати значну економічну та військову допомогу, запобігати агресії та реальними діями стримувати режим від війни в сусідній країні, від війни в Європі.

Закликаємо лідерів Заходу, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій усвідомити велику історичну відповідальність, яку вони тепер мають. Майбутні покоління не пробачать вам ваше лицемірство і слабкість духу.

Звертаємось до лідерів європейських країн, країн НАТО та інших членів ООН, а також громадян, політичних та громадських організації до об’єднання та співпраці для досягнення наступних цілей:

 1. Визнати Росію агресором і окупантом, який вчиняє злочин проти міжнародного миру.
 2. Жорсткі та ефективні санкції застосувати до агресора негайно, не чекаючи, поки він призупиниться або щось пообіцяє.
 3. Зупинити членство Росії в Організації Об’єднаних Націй, Хартію якої вона грубо порушила, а також у всіх інших міжнародних організаціях.
 4. Відкликати з Росії дипломатів, які засуджують злочин російського режиму.
 5. Надати обороні України ефективну військову допомогу НАТО, мобілізувати військові ресурси країн НАТО для припинення та запобігання війні в Європі.
 6. Негайно запросити Україну до НАТО та ЄС.
 7. Беззастережно вивести російські війська з Донецької та Луганської областей, а також з Криму, повністю відновити територіальну цілісність України та функціонування її Конституції на окупованих Росією територіях. Вивести російські війська з Білорусі, негайно вивести війська з кордонів України та демілітаризувати Калінінградську область.
 8. Поки Росією не буде виконана вимога 7 , ввести Росії повне економічне та фінансове ембарго, призупинити транзит Росії до Калінінградської області, запровадити санкції проти президента Росії та всіх інших вищих посадових осіб російського режиму, продовжуючи при цьому всі інші санкції, прийняті до цього часу.
 9. Зобов’язати Росію відшкодувати Україні завдану шкоду. Розпочати порушувати міжнародне кримінальне провадження проти російського режиму.

Pareiškimas ukrainiečių kalba [pdf]