Seimas pratęsė ir sugriežtino nepaprastąją padėtį Lietuvoje. Policininkai galės blokuoti žiniasklaidos priemonių darbą

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/03/10/se... 2022-03-11 17:12:00, skaitė 320, komentavo 5

Seimas pratęsė ir sugriežtino nepaprastąją padėtį Lietuvoje. Policininkai galės blokuoti žiniasklaidos priemonių darbą

Kovo 10 d., susirinkęs į pirmąjį pavasario Sesijos posėdį, nepaisydamas opozicinių partijų protesto, Seimas priėmė nutarimą „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ kuriuo ne tik pratęsiamas nepaprastosios padėties galiojimas Lietuvoje, bet ir įvedami nepagrįsti konstitucinių žmogaus teisių ribojimai.

„Nepaprastosios padėties galiojimas turėjo baigtis šiąnakt vidurnaktį, bet grėsmės visuomenės rimčiai ir Lietuvos nacionaliniam saugumui ne tik neišnyko, jos nuo minėto Seimo sprendimo priėmimo dienos labai padidėjo. Ir šių grėsmių, deja, neįmanoma pašalinti, netaikant naudojimosi kai kuriomis konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis apribojimų, bei nenustačius nepaprastųjų priemonių“, – pristatydama projektą sakė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Nutarimu apribotos kai kurios konstitucinės teisės, draudžiamas Rusijos ar Baltarusijos radijo programų, televizijos programų retransliavimas, platinimas internete, jeigu tam nėra gautas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos leidimas. Draudžiami susirinkimai, kuriuose reiškiama parama Rusijos agresijai prieš Ukrainą.

Taip pat sustiprinta svarbių objektų, ir valstybės sienos apsauga. Įvedamas vizų režimo sugriežtinimas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, o pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas, siekiant rasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus ar pavojingas medžiagas.

Ir nors Seimo pirmininkė žiniasklaidai pareiškė, kad nutarimo projekte atsižvelgta į opozicijos siūlymus atsisakyti nepagrįstų suvaržymų, tačiau pagrindinis žiniasklaidos darbui ir žodžio laisvei apriboti įrankis – nutarimo dėl nepaprastosios padėties 3 straipsnis išliko nepakitęs. Vadovaudamasis juo neįtikusios kam nors žiniasklaidos priemonės darbą be teismo sprendimo galės stabdyti net policininkas.

O jei šį sprendimą per 72 valandas patvirtins pirmosios instancijos teismas, tai žiniasklaidos priemonės atstovams tokį sprendimą apskundus aukštesnės instancijos teismui apskundimas nesustabdys jo veikimo! Būtent toks elgesys su valdžiai neįtinkančiomis ar kažkieno apskųstomis žiniasklaidos priemonėmis yra nustatytas nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ 2 straipsnio 3-čiame punkte:

3) ribojamas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir (ar) 3 punkte nurodytos informacijos skleidimas; šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagal žurnalistų etikos inspektoriaus ar Lietuvos policijos prašymą mutatis mutandis taikant Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnį. Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

Iki teismo sprendimo priėmimo, bet ne ilgiau kaip 72 valandoms policija ar žurnalistų etikos inspektorius gali duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti visuomenės informavimo priemones, o leidinių pardavėjams, leidinių pristatymo ar kitokias platinimo paslaugas teikiantiems subjektams – sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą ar platinimą, ilgiau kaip 72 valandoms – šie nurodymai duodami teismo sprendime;

Už Seimo nutarimą „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ (projektas Nr. XIVP-1384(2) ir grėsmingus žiniasklaidos veiklos suvaržymus balsavo 71, prieš buvo 3, susilaikė 43 Seimo nariai.

Nepaprastoji padėtis galios iki 2022 m. balandžio 20 d.

Nutarimo projekto „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ svarstymas ir priėmimas:

Balsavimas: