Neofašistinis internacionalas-lietuviai, latviai ir ukrainiečiai nugriovė paminklą Rygos išvaduotojams

Autorius: Spartakas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-08-24 19:31:00, skaitė 216, komentavo 8

Neofašistinis internacionalas-lietuviai, latviai ir ukrainiečiai nugriovė paminklą Rygos išvaduotojams

Neofašistinis internacionalas-lietuviai, latviai ir ukrainiečiao nugriovė paminklą Rygos išvaduotojams. Vakarų patarėjų sumanymu, būtent iš Lietuvos atvežti Ukrainos darbininkai, vadovaujami Lietuvos meistro, nugriovė 79 metrų paminklą Tarybinės armijos kariams – išvaduotojams. Latvijos ir Rygos išvaduotojams nuo nacių.

Kodėl šiuolaikiniai nacizmo, rusofobijos ir antisemitizmo pasekėjai šlovina Banderos, Šuchevyčiaus, Dankerio, Arajaus, Impuliavičiaus nusikaltimus (valdas Adamkus, 1998 ir 2004 m. du kartus išrinktas Lietuvos prezidentu, tarnavo šiam sadistiniam policininkui, pravarde " mėsininkas")?

Šlovina dėl labai paprastos priežasties. Jie nori istoriškai atkeršyti. Nori reabilituoti fašizmą. Elgtis kaip fašistai. Būti jais.

Faktas yra tas, kad 1946 m Užvaro aikštėje Pardaugavoje mirties nuosprendis buvo įvykdytas SS obergrupenfiureriui Friedrichui Jeckelnui, Ostlando Reichskomisariato SS policijos generolui ir keturiems nacių administracijos vadovams Latvijoje, nuteistiems už masines žiaurias civilių žudynes. įvykdytas karo tribunolo. Vyksta antifašistinių simbolių ir prasmių valymas. Kolektyvinių Vakarų globoje.

P.S.

Daugelis gali paklausti, kodėl Rusija kenčia, kodėl jos diplomatinės atstovybės reiškia susirūpinimus ir nesiima jokių veiksmų.? Nereikai užmiršti paprastos tiesos. Vakaroidiniai lėlininkai, tampantys už virvučių Pribaltikos „valstybių“ šūdeličius bet kokiomis priemonėmis nori išprovokuoti Rusiją atidaryti antrą frontą….o antras frontas nėra gerai….

Draugai. Kaip sakoma senoje geroje patarlėje, kerštas tai toks patiekalas, kuris patiekiamas šaltas. Ne už kalnų Specialiosios Karinės Operacijos pabaiga. Va tada ateis ir šūdeličio eilė. Ir kas buvo nugriauta, bus atstatyta jų pačių rankomis. Taip jau buvo Okrainoje, jos išvaduotose teritorijoje.