Lietuvos Policija meluoja dėl gegužės 9-tosios minėjimo bylos aplinkybių

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.lrt.lt/naujienos/l... 2022-08-29 03:18:00, skaitė 358, komentavo 12

Lietuvos Policija meluoja dėl gegužės 9-tosios minėjimo bylos aplinkybių

Policijos atstovas Matonis platina klaidingą informaciją. Jam padeda LRT.

Policijos teigimu, L. Ragelskis apsižodžiavo su palaikymą Ukrainai atėjusiu pareikšti humoristu Olegu Šurajevu, kilo konfliktas.
Anot R. Matonio, sulaikytasis trukdė kapinių prieigose vykusiam oficialiam renginiui, nepaisė pareigūnų nurodymų.

Tie kas žiūrėjo transliaciją turėtų atsiminti, kad jokio trukdymo nebuvo. Šurajev pasakė policininkams ar šauliams, kad nepageidauja matyti Ragelskio savo renginyje. Policininkai pareiškė, kad Šurajev turi tokią teisę. Bet ar tikrai?

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMAS
10 straipsnis. Susirinkimo organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos
2. Susirinkimo organizatoriai ar jų įgalioti asmenys turi teisę:
1) sudrausti susirinkimo dalyvį, pažeidžiantį viešąją tvarką ar nesilaikantį šio įstatymo reikalavimų;
2) reikalauti, kad iš susirinkimo pasišalintų asmenys, pažeidžiantys viešąją tvarką, nesilaikantys įstatymų reikalavimų, arba prašyti policijos pareigūnų pašalinti tokius asmenis;

Ar tikrai Šurajev turėjo teisę pašalinti Ragelskį iš mitingo? Ragelskis dar nespėjo padaryti jokio viešosios tvarkos pažeidimo. Nebuvo pažeidimo ir vėliau, nes policininkai tiesiog atsisakė aiškintis situaciją ir ėmėsi prievartos.

Tai reiškia, kad Lietuvos Policijos veiksmai buvo neteisėti. Matonis platina klaidingą informaciją, kitaip sakant meluoja. Jo melus toliau platina LRT. LRT melus perplatins likusios masinio informavimo priemonės.