Išpuolis buvo pripažintas, bet vis tiek duokite duonos

Autorius: Draugiškas meškutis Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-11-01 14:41:00, skaitė 301, komentavo 6

Išpuolis buvo pripažintas, bet vis tiek duokite duonos

JT nemato pagrindo manyti, kad ataka prieš Juodosios jūros laivyną pažeidė susitarimo dėl grūdų sąlygas“, – tvirtino JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams reikalams Griffithsas.

Ataka pripažinta! Bet nei vieno pasmerkimo dėl teroristinio išpuolio prieš Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno laivus, surengto Kijevo chuntos bei britaškės, naudojant JAV bepiločius orlaivius RQ-4В "Global Hawk". Būtent prieš tuos laivus, kurie užtikrino „grūdų koridoriaus“, sukurto tariamai globojant JT, siekiant išgelbėti badaujančias šalis, saugumą.

Ataka buvo pripažinta, bet atrodė, kad jos nebuvo. Ji „nepažeidė „sandorio“ sąlygų! Būtent „sandoriai“ – įžūlūs, ciniški, begėdiški!

Tik 5% – penki (!) procentai – grūdų išplaukia į badaujančias šalis. Likusi dalis parduodama labiausiai „reikalingų“ „kolektyvinių Vakarų“ šalių grūdų biržose, „liūto dalis“ – ES.

Kam reikalingas toks "sandoris"!? Reikėjo tai sustabdyti nelaukiant teroristinio išpuolio.