Rusija atsiliko nuo vakarų: ir greičiausiai jau amžiams

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-11-27 04:15:00, skaitė 528, komentavo 37

Rusija atsiliko nuo vakarų: ir greičiausiai jau amžiams

Civilizuotas pasaulis nuėjo labai toli į priekį ir tai, deja, yra karti tiesa visiems rusams, nes Rusijoje iki šiol:

 

1. Nėra pidarasų paradų, yra visiškai uždrausta LGBT propaganda; 

2. Nėra mokamos pašalpos vien tik už priklausymą madingoms mažumoms ir vergų palikuoniams, nes Rusijoje niekada nebuvo vergijos;

3. Tos pačios lyties asmenų santuokos neleidžiamos;

4. Draudžiama išvežti našlaičius į užsienį;

5. Draudžiamos lyties keitimo operacijos be medicininių indikacijų;

6. Nėra genderinių-neutralių tualetų suaugusiems, o ypač vaikams;

7. Draudžiama eutanazija;

8. Visiškai nėra diskurso (svarstymų, polemikos, šūdo malimo) apie kraujomaišą, nekrofiliją, pedofiliją ir zoofiliją;

9. Depresijos pretekstu negalima imti nedarbingumo biuletenio šešiems mėnesiams;

10. Darbo valandomis nėra daugiavalandinės fiestos šūdo malimui ir alaus pagėrimui;

11. Rusijoje negalima nebaudžiamai įsilaužti į svetimus namus norint juos neteisėtai užgrobti – už tai yra baudžiamasis straipsnis;

12. Rusijoje negriauna istorinių paminklų ir ypač rūpinamasi paminklais žuvusiems karuose, įskaitant ir broliškas kapavietes;

13. Riaušėms malšinti nenaudojamos vandens patrankos ir guminės kulkos;

14. Muziejiniai eksponatai nėra grąžinami į Afriką ar kitus regionus, nes jie nebuvo pavogti ir vėliau nelegaliai išvežti;

15. Ištikus stichinėms nelaimėms, žmonės nėra linkę į spontanišką plėšikavimą ir marodieriavimą, o kolektyviškai padeda vieni kitiems;

16. Rusijoje yra baudžiamasis straipsnis už vagystę iš parduotuvės, o taip pat baudžiamasis straipsnis už vaikiško maisto pardavimą su pasibaigusiu galiojimu;

17. Rusijoje nėra jokių apribojimų šviesai, šilumai ir vandeniui, įskaitant ir karštą vandenį, nes yra energijos perteklius;

18. Rusijoje žiemą lauke nešąlama, nes rengiamasi šiltai ir tuo pačiu metu galima valgyti ledus ir atsigerti šalto alaus;

19. Nėra Soroso fondų;

20. Valstybė nėra smaugiama skolų kilpomis;

21. Rusijoje taip pat nėra vystoma destruktyvi atsinaujinanti energetika, tačiau visokeriopai yra remiamos aukštosios branduolinės technologijos be atliekų;

22. Rusijoje daugiausia pabėgėlių yra iš Okrainos, tačiau nėra jokių ukrainietiškų eisenų ir bezpredielo;

23. Rusijoje niekas negriauna aktorių, kurie nepatinka, karjeros, už tai gali būti baudžiama kaip už šmeižtą, o visi aktoriai-migrantai dėl politinių priežasčių - toks yra jų pačių pasirinkimas;

24. Atvejais, kada yra kaltinama įtarimais dėl priekabiavimo, reikalingi įrodymai;

25. Nėra "progresyvių" judėjimų, tokių kaip BLM su batų bučiavimais ir klūpėjimais ant kelių, nes visi žmonės yra lygūs savo teisėmis;

26. Nėra Šėtono bažnyčios;

27. Prezidento vaikai nevartoja narkotikų, tačiau dirba lygiai su visais kitais;

28. Nepaisant šimtų čiabuvių tautų ir tautelių bei daugybės migrantų kiekio  (2 vieta po USA), nėra jokių nacionalinių getų ir rezervacijų;

29. Nėra sankcijų politikos kitų šalių atžvilgiu, tačiau yra atsakomosios kontr-sankcijos;

30. Nedraudžiamos klasikų knygos dėl madingų gender-rasinių tendencijų;

31. Nėra jokio baudžiamojo persekiojimo už atsisakymą skiepytis;

32. Rusija niekada neturėjo kolonijų skirtų apiplėšinėjimams;

33. Rusijoje nėra gamtinių išteklių deficito;

34. Politikai ir diplomatai niekada nepažeidžia savo viešai prisiimtų įsipareigojimų;

35. Rusijoje nespjaunama į šulinį, iš kurio geriamas vanduo, visada siekiama abipusiai naudingo bendradarbiavimo;

36. Rusijoje niekada neatsisakoma nuo derybų kaip būdo išspręsti prieštaravimus, dauguma karų buvo gynybiniai, o visi kiti visada buvo kariaujami siekiant užtikrinti savo sienų saugumą;

37. Kariaujant miestai nėra nušluojami nuo žemės paviršiaus, o pasibaigus karo veiksmams padedama įsitvirtinti taikiam gyvenimui, atkuriant infrastruktūrą ir statant namus;

38. Gynybos ministro poste nebuvo ir nėra svarstoma galimybė šį postą užimti moterims;

39. Politikai ir diplomatai yra tokie neraštingi, kad jie nepainioja šalių ir nesiūlo siųsti lėktuvnešių prie Baltarusijos pakrantės;

40. Visi rinkimai vyksta itin nedemokratiniu tiesioginiu balsavimu, nėra balsavimo paštu, kiekvienoje balsavimo apylinkėje yra įrengtos totalitarinės vaizdo kameros, o balsavimo rezultatai gali būti anuliuoti balsavimo apylinkėje radus klastojimus...

 

P.S.Spėju, kad trūkumų sąrašas nėra pakankamai išsamus ir greičiausiai gali būti pratęstas  skaitytojų, o tai tik sustiprins vaizdelį apie negrįžtamą Rusijos atsilikimą ir galiausiai įtikins vatnikus-atskalūnus nuo progresyviai-pederastinės visuomenės dalies apie šios šalies beviltiškumą.

P.P.S. Na o likusių nesusipratėlių su smegenyse įaugusiu stereotipu “prie ruso buvo geriau” prašome kuo greičiau jo atsikratyti, niekas čia jūsų neužjaus.