Būkite atsargūs, teisininku prisistatantis A.Balčius skleidžia melagienas ir demonstruoja savo sutrikimus

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/buki... 2023-01-17 21:33:00, skaitė 359, komentavo 51

Būkite atsargūs, teisininku prisistatantis A.Balčius skleidžia melagienas ir demonstruoja savo sutrikimus

Arvydas Balčius – prieš rinkimus į viešumą lendantis provokatorius, kuris kadaise bandė „susidraugauti” ir įsitvirtinti taip pat ir „Būkime vieningi” komandoje. Jis lindo į draugus, bandydamas įgauti pasitikėjimą, taip pat rinko informaciją apie „Būkime vieningi”. Pats anuomet visiems skelbėsi, kad turi „Būkime vieningi” televiziją, o po jo nepavykusių bandymų „perimti” „Būkime vieningi” veiklą, jis toliau plakėsi prie kitų: buvo prisiplakęs prie „Karžygių”, po to prie „Ekspertai.eu”, galų galiausiai bandė perimti ir Žemaičių pagonių judėjimą.

Atstumtasis, neradęs sau vietos, pradėjo skelbtis suvereno pažymėjimų pardavėju, naudojosi naiviais žmonėmis ir siūlė įsigyti pažymėjimus, kurie, neva, padės išvengti teisinės atsakomybės.

Arvydo Balčiaus „žygiai” tuo dar nesibaigė – kurį laiką pabuvęs pogrindyje, prieš kelis mėnesius kartu su Alfonsu Norvaišu įsteigė „Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės” iniciatyvinę žmonių grupę, susidedančią iš vienuolikos narių ir paskelbė „prezidento rinkimus”.

Arvydas Balčius ir Alfonas Norvaišas suorganizavo prezidento rinkimus, apie kuriuos niekas negirdėjo

Praėjusių metų pabaigoje „Suverenios Lietuvos Respublikos valstybė“ paskelbė protokolą Nr. 2, kuriuo nustatė LR prezidento rinkimų datą.

„Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS

Nr. 2

2022 metų gruodžio 13 diena

Mes, Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11 ( vienuolikos narių), vadovaujantis1991-02-09 referendumu -TAUTOS VALIA, 19938-05-12 galiojančia ( vienuolikos narių Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11 suklastotais V. Landsbergio ir L. Sabučio dokumentais, atsižvelgiant sunkią ekonominę valstybės padėtį, bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje (G. Nausėda) v i e n i n g a i   s u t a r i a m e, kad būtinas Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės PREZIDENTAS.

Todėl n u t a r ė m e:

1. Paskelbti Visuotiną Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonių surašymą, tokią žinią paskelbti viešai ir šiuo klausimu sudaryti 5 žmonių komisiją;

2. Sudaryti 7 žmonių Laikiną Vyriausiąją rinkimų komisiją Prezidento rinkimams organizuoti;

3. Apie PREZIDENTO RINKIMUS viešai pranešti įvairiomis ryšio priemonėmis ir pasiūlyti Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonėms siūlyti prezidento kandidatūras iki 2022-12-30 dienos, o prezidento rinkimus organizuoti 2023 metų sausio 13 dieną, apie ką pranešti visam pasauliui ir JT;

4. Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė valstybės PREZIDENTŲ siūlo Alfonsą Norvaišą“, – rašoma protokole.

Šaltinishttps://slrv.lt/protokolai

Po šių aukščiau esančių Arvydo Balčiaus paviešintų kliedesių apie Lietuvai išrinktą prezidentą, Balčius supyko, susinervino ir pradėjo atsakomąsias atakas.

Pareiškiu, kad nesu skolingas Arvydui Balčiui. Jeigu jis teigia, kad esu skoloje, lai paviešina sutartį dėl skundo rašymo. Dar anuomet, kai jis bandė prisiplakti prie „Būkime vieningi” ir pasitikėjau šiuo asmeniu, man reikėjo surašyti teisminį skundą dėl Tapino „Laisvės TV” paskleistos melagingos informacijos ir Balčius pasisiūlė nemokamai padėti „kaip broliui”. Pasitikėjau šiuo žmogumi, bet jis tempė laiką iki paskutiniosios, vilkino (galimai tyčia, norėdamas pakenkti), galiausiai pateikė visiškai vaikiškai, su klaidomis surašytą skundą, kurį buvo gėda net į teismą paduoti. Matėsi, kad viskas buvo atlikta greitai, su klaidomis, net nesigilinant į situaciją. Teko skubos tvarka samdytis naują advokatą ir iš naujo normaliai surašyti visą skundą. Balčius teigia, kad negali viešinti sutarties, bet mano leidimas viešinti duotas.

Esmė tame, kad jokios sutarties net nėra ir tai tėra Arvydo Balčiaus bandymas nusiplauti savo kliedesius. Matosi, kad žmogus labai nervinasi, nes visuomenei atskleidėme galimai dar vieną sukčių, kuris jau teigia, kad Lietuvai išrinko prezidentą. Visi susirašinėjimai su Arvydu Balčiumi yra išlikę elektroniniame pašte.

Būkite budrūs, tokių sukčių prieš rinkimus padaugės.

Vaidas Žemaitis Lekstutis