Tiems, kas varosi ant Žydų

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2017-05-10 16:47:40, skaitė 5284, komentavo 1

Tiems, kas varosi ant Žydų

Tiems, kas varosi ant Žydų: Lietuvoje Komunistų partija Lietuvoje yra įstatymiškai uždrausta, kūjo ir pjautuvo simbolis yra uždraustas, tuo tarpu Izraelis turi Izraelio Komunistų partija, kurios ideologija yra Komunizmas, Marksizmas-Leninizmas, o herbe yra kūjis ir pjautuvas.

Norėjau atkreipti į Komunistinę simboliką, kuri Lietuvoje yra uždrausta, tuo tarpu daugelyje Vakarų Europos šalių kūjo ir pjautuvo simbolis nėra uždrausta. Kūjo ir pjautuvo simbolis yra bendras, neturi autorinių teisių ir nepriklauso nei Lietuviams, nei kitai šaliai. O tai rodo kad šio simbolio naudojimo draudimas Lietuvoje yra neteisėtas. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maki_(political_party)

Izraelio Komunistų Partijos oficialus tinklapis http://maki.org.il/

524 straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas
1. ...Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra ...SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, ...komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų, ...SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, .nacistinės svastikos, ...sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas ...SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkimuose ar kituose masiniuose renginiuose arba kitoks demonstravimas, ...SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
http://www.infolex.lt/ta/336765:str524

Komunizmas, tai siekiamybė!

Visos Lietuvos valdančiosios partijos nuo pat 1990 Kovo 11-os vykdo nusikaltimus prieš savo tautą, svarbiausią iš jų ekonominį genocidą, todėl visos valdančiosios partijos Lietuvoje turėtų būti uždraustos!

Daugiau: https://en.wikipedia.org/wiki/Maki_(political_party)