KAM korupcija:Dabar Lietuvos Krašto Apsaugos ministerija už 110 milijonų eurų (beveik pusė milijardų litų) iš Norvegų perka vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS.

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://m.facebook.com/story.p... 2017-10-26 17:47:15, skaitė 1569, komentavo 0

KAM korupcija:Dabar Lietuvos Krašto Apsaugos ministerija už 110 milijonų eurų (beveik pusė milijardų litų) iš Norvegų perka vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS.

corupt lithuanian goverments

KAM korupcija: Krašto apsaugos ministerija 2017 spalio 26 d. pasirašė sutartį su Norvegais dėl vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS. Jų funkcija, kaip sakė KAM ministras Karoblis "atgrąsinti Rusiją". (to deter Russians).

2004 Lietuva įstojo į NATO taip vadinamą gynybinį aljansą, kad apsisaugotų nuo "Rusijos grėsmės". Per tą laiką sumokėjo šimtus milijonų eurų. Tačiau, praėjus dešimčiai metų "Rusijos grėsmė" neišnyko. Pinigai nuėjo veltui.

2014 JAV/NATO dislokavo savo pajėgas Lietuvoje ir neribotam laikui JAV įsteigė savo karines bazes Lietuvoje, nors LR Konstitucija tai draudžia, tačiau vis tiek "Rusijos grėsmė" neišnyko. Pinigai nuėjo veltui, o Lietuvą okupavo JAV karinės bazės.

Dabar Lietuvos Krašto Apsaugos ministerija už 110 milijonų eurų (beveik pusė milijardų litų) iš Norvegų perka vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ar dabar būsime saugūs? Tikrai ne.

Žinoma, oro erdvės apsauga yra vienas svarbiausių Lietuvos saugumo užduočių,

Vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų NASAMS tikslas - integruotis į JAV priešraketinį skydą Rytų Europoje skirtą Rusijos puolimui, ne gynybai. Antrasis oro gynybos sistemos tikslas - užtikrinti sąjungininkų atėjimą. tartum JAV į Lietuvą dar neatėjo.

Be to, Lietuvos Krašto Apsaugos ministerija iš Norvegijos kompanijos „Kongsberg“ perka įrangą tik dviem oro gynybos baterijoms. Šios dvi mobilios oro gynybos baterijos saugos ne visą Lietuvos teritoriją, bet tik du rajonus, kuriuose dislokuotos JAV pajėgos.

Krašto Apsaugos Ministras Karoblis pats pripažįsta, kad sistemos skirtos "Rusijos atgrasymui". Realaus saugumo ar pranašumo prieš Rusijos raketinę ginkluotę ar kosminės aviacijos pajėgas karo atveju šios Norvegiškos oro gynybos sistemos tikrai nesuteiktų, nes Lietuvos kariuomenė neturi visapusiškai oro gynybai skirtų radarų. o oro gynybos sistemos NASAMS radarai skirti tik lėktuvams aptikti.

Norvegiškas oro gynybos sistemas dabar lengvai įveikia aukštų technologijų elektroniniai slopintuvai, paprasčiausios haubicos ir net sparnuotosios jūrinio ir antžeminio bazavimo raketos, kurias jau sukūrė ir gamina Rusija.

Už 110 milijonų eurų Lietuva gali savo jėgomis pati susikurti oro gynybines sistemas, o ne pirkti iš kitų NATO šalių.

Taigi, dabar Lietuva iš mokesčių mokėtojų pinigų ne tik moka mokesčius į NATO aljansą, bet dar ir saugo JAV karius Lietuvoje savo sąskaita.

"Krašto apsaugos ministerijoje šiandien, spalio 26 d. pasirašyta sutartis dėl vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS (angl. National Advanced Surface-to-Air System) pirkimo Lietuvos kariuomenei.

Karinės oro pajėgos už 110 mln. eurų iš NASAMS gamintojos Norvegijos kompanijos „Kongsberg“ įsigys įrangą dviem oro gynybos baterijoms, logistinį sistemos palaikymo paketą ir mokymus sistemos operatoriams bei priežiūros specialistams.

Įgyvendinus projektą, Lietuva įgis sukomplektuotą ir integruotą vidutinio nuotolio oro gynybos pajėgumą."

„Oro erdvės apsauga yra vienas svarbiausių dalykų, leidžiančių užtikrinti sąjungininkų atėjimą į regioną, jei tam iškiltų poreikis, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. – Su NASAMS mes įsigyjame sukomplektuotą ir integruotą vidutinio nuotolio oro gynybos pajėgumą, kurio trūko ir kurio iki šiol neturėjome. Taip iš dalies užpildome vieną didžiausių šalies gynybos spragų – oro erdvės apsaugą.“

Įsigyjama sistema yra nauja, išskyrus naudotus raketų paleidiklius, įsigytus iš Norvegijos kariuomenės ir kurie bus atnaujinti iki gamyklinių parametrų. Planuojama, kad iki 2021 metų visos priemonės jau bus pasiekusios Lietuvą, apmokytas personalas, o visi komponentai bus integruoti į vieningą sistemą, gebančią vykdyti oro gynybos užduotis: stebėti ir kontroliuoti oro erdvę, įspėti antžeminius padalinius apie oro grėsmę ir, esant būtinybei, naikinti taikinius.

„Ši sutartis sustiprino Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimą, kuris dabartiniame geopolitiniame kontekste yra itin svarbus viso Baltijos jūros regiono šalių saugumo užtikrinimui. Norėčiau padėkoti Norvegijos gynybos ministerijai kuri itin padėjo vykdant šį projektą, atstovaujant mūsų interesams derantis su gamintoju bei teikiant ekspertinę paramą mūsų darbo grupei,“ – sakė ministras R. Karoblis.