NKVD darbuotojo duktė Dalia Grybauskaitė tapo Lietuvos prezidente, didele JAV/NATO mylėtoja

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2017-11-02 11:42:16, skaitė 2007, komentavo 1

NKVD darbuotojo duktė Dalia Grybauskaitė tapo Lietuvos prezidente, didele JAV/NATO mylėtoja

NKVD bendradarbio Adolfo Ramanausko Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė tarsis su teisininkais dėl šmeižto prieš partizaninio karo vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą.

Apie tai praneša Lietuvos melo ir propagandos televizija LRT, kurios už kasdieninį melą ir propagandą niekas negali paduoti į teismą.
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/191580

Belieka priminti, kad partizanai kovojo ne už "Lietuvos laisvę", bet už Lietuvos santvarką tokią, kokią dabar turime - santvarką pastatyta ant melo, propagandos, ekonominio genocido pamatų ir kuri dabar vadinasi "laisvė ir nepriklausomybė".

Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, tai paprasčiausia "klasių kova!"

"Klasių kova (arba klasių konfliktas) - K. Markso ir F. Engelso iškelta socialinė - filosofinė teorija. Pasak jų, visuomenė nuo pat privačios nuosavybės atsiradimo yra susiskaidžiusi į klases. Tai yra socialinės grupės, kurios skirstomos pagal santykį su gamybos priemonėmis ir darbo santykius. Antai visąlaik kova vyko tarp tų, kurie turi gamybos priemones, ir tų, kurie sudaro darbo jėgą. Pasak Markso, tai yra istorijos varomoji jėga, dėka kovos tarp klasių keičiasi santvarkos. Vergovinėje santvarkoje kova vyko tarp vergų ir vergvaldžių, feodalinėje - tarp buržuazijos ir monarchijos, kapitalizme, pasak jų, tarp buržuazijos ir proletariato. Žodis „kova“ skirtingų komunistinių srovių naudojamas skirtinga prasme - vieni jį suvokia tiesiogiai, „pažodžiui“, kiti tiesiogine prasme jo nevartoja."
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klasi%C5%B3_kova

Lietuvoje po 1990 Kovo 11-os atsinaujino ir toliau vyksta klasių kova. Šioje kovoje stipresnėje valdančiųjų pusėje yra Lietuvos valdantysis Vakarams parsidavęs politinis, išnaudotojiškas ekonominis, melo ir propagandinės žiniasklaidos elitas. Todėl šiai klasių kovai nuslopinti buvo pradėta naudoti "Lietuvos vienybės" ideologija.

Pabaigai klausimas, prie ko prives Lietuvoje vykstanti klasių kova? Pasak K. Markso ir F. Engelso, klasių kova kapitalizme priveda prie socialistinės revoliucijos. Tačiau socialistinė revoliucija jau buvo. Vadinasi, lieka viena iš alternatyvų, kad klasių kova prives prie visiško Lietuvos sunaikinimo.