Ką slepia Lietuvos režimo istorikai?

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2017-11-09 23:05:39, skaitė 1377, komentavo 3

Ką slepia Lietuvos režimo istorikai?


Lietuvos režimo tarnas Alvydas Nikžentaitis

Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras Alvydas Nikžentaitis teigia, kad "R.Vanagaitės viešas nuomonės išsakymas ir sukelta diskusija tiesiog įrodė, kad visuomenė Adolfą Ramanauską-Vanagą laiko didvyriu ir su juo susitapatina. Rašytoja neapskaičiavo savo galimybių... Net ir turint aiškių įrodymų pulti ant visuomenei svarbių, tapatybės dalimi tapusių istorinių asmenybių visada yra rizikinga."

Taip Alvydas Nikžentaitis duoda suprasti, kad didžioji ar tam tikra visuomenės dalis yra susitapatinusi su banditais. Todėl, net ir turint aiškių įrodymų pulti ant visuomenei svarbių, tapatybės dalimi tapusių istorinių asmenybių - banditų visada yra rizikinga.

„Tai yra tiesiog neatsakingumas ir chuliganiškas elgesys, kitaip šito dalyko net ir nepavadinsi. Adolfas Ramanauskas-Vanagas yra partizaninio karo simbolis. Ir tai yra labai stipri, ypač jaunosios kartos, tapatybės dalis.

Pagal istoriką Nikžentaitį ar žmogus laikomas didvyriu, ar banditu priklauso nuo to, kuo jį laiko visuomenė. Lietuvos istorijos institutas, kuriame dirba istorikas Nikžentaitis bendradarbiauja su Ukrainos Istorinės atminties institutu, kuris reabilitavo buvusį Ukrainos karo nusikaltėlį Ukrainos nacistą Steponą Banderą. Steponas Bandera daugelio daugelio Vakarų mokslininkų yra pripažintas nusikaltėliu. Tačiau didžioji Ukrainos visuomenės dalis S. Bandera laiko "tautos didvyriu".

Tokiu pačiu principu dirba ir Lietuvos Istorijos Institutas.
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/…/istorikas-a-nikzentaiti…/…

Nikžentaitis yra eilinis Lietuvos režimui tarnaujantis istorikas dirbtinai kuriantis Lietuvos valstybės kūrimosi "garbingą" naratyvą ir neigiantis P. Plechavičiaus ar pokario "partizanų" nusikaltimus.

Kažkada universitete turėjau paskaitas pas istorikus J. Kiaupienę ir Z. Kiaupą. Klausiau paskaitas, studijavau, priėmiau tiesą, ką jie kalbėjo.

Po keliolikos metų atsiverčiau prof. Z. Kiaupos "Lietuvos istorijos" 11 tomą, kurio gale Z. Kiaupa rašo: "Nuo 1990 metų Kovo 11-os Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma valstybe."

Tada supratau, kad istorijos profesorius Z. Kiaupa neturi adekvataus dabartinės realybės suvokimo, todėl ir jo istorinėse knygose taip pat yra iškreipta istorinė praeities tikrovė. Tad arba Z.Kiaupos knygas reikia skaityti tarp eilučių arba tiesiog nurašyti į makulatūrą. Tas pats yra ir su A. Nikžentaičiu. Juk realybėje Lietuva yra stipriai priklausoma nuo Briuselio ir Vašingtono; Lietuva yra užsienio finansinių institucijų vergijoje; Lietuva yra ES imperijos sudėtyje. O to nesupranta ar sąmoningai slepia Lietuvos režimo istorikai.

Tas pats Lietuvos Istorijos Institutas finansuojamas ES struktūrinių paramos fondų.
http://www.istorija.lt/apie-mus/apie-instituta/