Rezistencijos pradžia.

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2017-11-10 20:23:06, skaitė 1260, komentavo 0

Rezistencijos pradžia.

Knygos rinkinį apie fašistinius ir nacistinius II-ojo Pasaulinio karo ir pokario banditus vadinamus "partizanais" sudarė Vytautas Landsbergis pasivadinęs save "Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo signataru".

1941-ųjų Birželio 24 dieną sudaryta šešių savaičių Laikinoji vyriausybė pasirašė sutartį su Vokiečių vyriausybę, kad ji paklus Hitleriui ir į Hitlerio okupacinį karą Lietuvoje nesikiš.

Tai didžiausias tėvynės išdavimas!
http://www.partizanai.org/…/233-rezistencijos-pradzia-sudar…

Pagal Hitlerio vyriausybės 1942 metų planą "Generalplan Ost" Lietuvoje turėjo būti sunaikinta 85 % Lietuvos gyventojų.
https://books.google.lt/books…

Po 1990 m. Kovo 11 d. Šis "Hitlerio planas" buvo atnaujintas Lietuvoje po "laisvės ir nepriklausomybės" priedanga. Pagal šį planą nuo 1990 m. Kovo 11 d. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo trečdaliu, t.y. 1 000 000 vien per 27 metus

Kęstutis Girnius bando pateisinti Lietuvos Laikinąją Vyriausybę:
"1941 m. sukilimo ir Lietuvos laikinosios vyriausybės (LLV) vertinimas yra nepaprastai opus naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos klausimas. Kai kuriems sukilimas yra vienas juodžiausių Lietuvos istorijos momentų, uvertiūra į masinį žydų žudymą, prie kurio prisidėjusi marionetinė LLV. Kitiems Birželio sukilimas yra penkiasdešimt metų trukusio pasipriešinimo okupacijai pradžia, nepriklausomybės ilgesio išraiška, o LLV verta pagarbos, nes itin sudėtingomis sąlygomis prisiėmusi atsakomybę už valstybės likimą, mėgindama atkurti Lietuvos suverenumą.

Neįsivaizduoju, jei Lietuvos vietoje būtų Rusija, o Rusijos vietoje Lietuva.

http://www.bernardinai.lt/…/2013-01-27-kestutis-k-gir…/94348