Antanas Mačiuika

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2017-12-16 16:52:27, skaitė 3131, komentavo 1

Antanas Mačiuika


Antanas Mačiuika

Čia dar vienas pavyzdys iš Lietuvos karininko bepročio gyvenimo. Pradžioje būna kaip ir viskas gerai: 

"1919 m. Vilniuje baigė Vilniaus gimnazijos 6 klases, nuo gegužės mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kautynėse su lenkais Širvintose, buvo sužeistas."

Po traumos jau prasideda psichikos sutrikimai, prasideda jungimasis į slaptas organizacijas, atsiranda noras ką nors nuversti iš posto, ką nors nužudyti, didelis noras bet kokia kaina dominuoti politikoje. Iš tautininko tampama pamišusiu nacistu, ant-Lietuvišku elementu:

"1921 m. vienas Slaptosios karininkų sąjungos įkūrėjų ir vadovų. Aktyviai dalyvavo 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversme. Įsiveržė su keliasdešimt karininkų į Seimo posėdį, įsakė Seimui išsiskirstyti.

1927–1929 m. Geležinio Vilko organizacijos narys. 1929 m. prezidentui A. Smetonai pašalinus iš vyriausybės A. Voldemarą, siekė sutaikyti jų šalininkus. Apkaltintas vadovavęs kariniams daliniams per rengiamą karinį pučą, suimtas, 1930 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. kalintas, 1931 m. išteisintas.

Valstybės saugumo departamento duomenimis, buvo 1935 m. pab. opozicijos grupių rengto valstybės perversmo vienas voldemarininkų vadovų. Dėl to 1935 m. gruodžio mėn. suimtas, 1936 m. pr. Karo lauko teismo išteisintas, bet 1936 m. sausio mėn. paleistas į atsargą.

Valstybės saugumo departamento duomenimis, buvo 1935 m. pab. opozicijos grupių rengto valstybės perversmo vienas voldemarininkų vadovų. Dėl to 1935 m. gruodžio mėn. suimtas, 1936 m. pr. Karo lauko teismo išteisintas, bet 1936 m. sausio mėn. paleistas į atsargą."

https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Ma%C4%8Diuika…

Antano Mačiuikos palikuonis taip pat paveldėjo pamišusio nacisto geną, yra aktyvūs dabartinio Kijevo režimo rėmėjai.